Ťažko hľadať lepší nadpis ako Fico

Autor: Dušan Koniar | 30.1.2014 o 2:13 | (upravené 30.1.2014 o 2:44) Karma článku: 10,07 | Prečítané:  904x

Aj keď, naviedla ma k tomu rečnícka otázka Jána Počiatka, ministra financií prvej Ficovej vlády. Položil ju ako reakciu na otázku redaktora televízie, čo mieni robiť vláda po rozhodnutí ESĽP, podľa ktorého patrí vlastníkom bytov s regulovaným nájomným odškodnenie. Pán Počiatek reagoval povzdychom- hľadajme teraz vinníka, čo to za tých 20 rokov neriešil. Stačilo by sa pritom vrátiť k materiálu z 84. schôdze vlád SR, konkrétne k materiálu označenému UV- 3323/2008. Pán Počiatek tam zrejme bol, pán Fico určite.

 

 

20.2.2008 prináša Obroda.sk správu z 84. schôdze vlády SR. V ten deň ráno, pred Úradom vlády, protestovali obyvatelia nájomných bytov proti chystanej deregulácii nájomného. Stránka aktuálne.sk z 5.3.2008 uvádza, že sa jednalo o asi 100 (jeden krát sto!) nespokojných nájomníkov kričiacich na členov vlády „Poďte von.“

Sto občanov Slovenskej republiky dosiahlo, že predseda vlády Róbert Fico, zmietol zo stola niekoľko mesačnú prácu viacerých rezortov!!! A nielen to. Ak sa dá veriť správe zo stránky Obroda.sk, niekto z dvojice Tomanová/Fico klamali o spôsobe predloženia návrhu zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov. Citujem z Obroda.sk:

Proti deregulácii nájomného protestovali ráno pred úradom vlády obyvatelia nájomných bytov. O tom, že regulácia bude pokračovať, ich ubezpečila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Návrh zákona vypracovalo ako vlastný iniciatívny materiál ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. „O tejto téme sme už hovorili na rokovaní vlády, zatiaľ iba bez prijímania rozhodnutia. Prevláda absolútne názor, že nemôžeme vystaviť ľudí, ktorí často celý život bývajú v bytoch, ktoré síce majú vlastníkov, situáciám, že si nebudú môcť zaplatiť nájomné.“- uviedol Fico po rokovaní vlády.

Správa na Obroda.sk je súvislý stĺpec textu bez odstavcov. Ťažko dedukovať, komu z dvojice patrí veta v strede citácie, ktorú som zvýraznil a podčiarkol. Tá veta je však hrubo nepravdivá a čokoľvek o snahe prejsť na dereguláciu, zhadzuje na koaličného partnera HZDS a vtedajšieho ministra výstavby Mariana Janušeka. Tu je link na celý text:

http://www.obroda.sk/clanok/31852/Kabinet-podUoa-premiOLra-udreoON-regulovanOL-nOTjomnOL-aj-v-budOAcnosti/

Skôr ako sa pozrieme na materiály z 84. schôdze vlády SR, ešte raz k stránke aktuálne.sk. Text je omnoho prehľadnejší a za zmienku stoja minimálne tieto citovania Róberta Fica. Sú vytrhnuté z kontextu, všetko sa ale dá skontrolovať v nasledujúcom linku:

„Sociálne slabých budeme chrániť dôsledne, aj proti vlastníckemu právu,“ zdôraznil Fico. Premiér nevylúčil, že kvôli tomuto problému budú aj súdne spory zo strany vlastníkov bytov.

Čiže, opäť sa dozvedáme, že suverénny pán Fico si nerobí ťažkú hlavu z nejakých medzinárodných súdnych sporoch. Naopak, on sa im vysmieva a ako to dopadlo, máme sa v týchto dňoch možnosť dozvedieť už druhý krát. A opäť to nie je všetko! Prípad Bittó and Others v. Slovakia (no. 30255/09), ktorý práve doriešil ESĽP v neprospech Slovenskej republiky, je iba prvým z mnohých. Rieši spor viacerých vlastníkov bytov s regulovaným nájomným v Bratislave a v Trnave. Nasledovať bude 13 podobných skupín so 170 nespokojnými vlastníkmi. Podľa čísla spisu sa môžeme oprávnene domnievať, že podnetom na podanie tejto veci boli práve tieto rozhodnutia z roku 2008. Ďakujem pekne, výsledok si domyslieť vie aj koncipient, nie len ostrieľaný právnik z medzinárodných kolbíšť, za akého sa Fico tak rád vydával. Tu je ten link na aktuálne.sk:

http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path[article]=vlada-chrani-najomnikov-v-restituovanych-domoch

 

84. schôdza vlády SR zo dňa 20.2.2008

Z materiálu programu rokovania sa dozvedáme, že úplne prvým bodom rokovania bol:

Návrh zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov- nové znenie

Číslo materiálu: UV- 3323/2008

Rezort: MVRR SR

Rezortné číslo: 2007- 5397/109890

Predkladateľ: minister výstavby a podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Podnet: plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007

Rokovanie: 84/2008, 20.2.2008, 1. bod programu

Čiže, návrh zákona nie je žiadna vlastná iniciatíva ministra Janušeka, tie prišli neskôr. Tento návrh pochádza z plánu legislatívnych úloh vlády SR, tak ako si ich predsavzala prvá vláda Róberta Fica. Na návrhu pracovali dva rezorty a podpredseda vlády. Inak povedané, aj ministri Smeru. V nasledujúcom linku je samotný materiál programu rokovania a ďalšie linky k tomuto prvému bodu, uvediem ich však (niektoré) samostatne.

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=3372

Predkladacia správa k návrhu zákona vychádza z bodu B.7. uznesenia vlády SR č. 636/2005, v ktorom bolo uložené ministrovi výstavby v spolupráci s ministrom spravodlivosti spracovať a predložiť do 30.12.2007 na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorý upraví podmienky nájomných vzťahov v nájomnom bytovom fonde. Zatiaľ chápeme všetci, pravda? Druhá Dzurindova vláda zaviazala ministrov nasledujúcej vlády v čomsi kontinuálne pokračovať. Nadviazať na prácu ministerských úradníkov, pracovať v prospech Slovenskej republiky. Veru v prospech, poslednými linkami sa dostaneme aj k tomu, koľko by celá tá sranda stála a verte, nie je to nijako závratná suma rozložená do piatich rokov. Do piatich rokov sústavnej práce pre stovky, možno tisíce pracujúcich. A povážte ešte jednu vec. Ministri prvej Ficovej vlády v tej práci pokračovali a k uvedenému termínu mali návrh zákona pripravený. Kto a prečo ho teda zmaril? Prácu desiatok ministerských úradníkov na práci pre stovky robotníkov? Tu je Predkladacia správa:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-91421?prefixFile=m_

Nasleduje Vyhodnotenie pripomienkového konania. V ňom sa dozvedáme, že z 25. oslovených subjektov do stanoveného termínu pripomienky zaslalo 23. subjektov. Rozsiahla vlastná iniciatíva ministra Janušeka, vravím vám, škoda ho po súdoch vláčiť. Pripomienok bolo spolu 187, z nich 85 akceptovaných. A z nich 56 zásadných, ako prvé je uvedené vtedy Počiatkovo ministerstvo financií a hneď za nim rezort práce ministerky Tomanovej. Fakt netuším, prečo Počiatek nevie koho viniť z nekonania, keď jeho rezort konal tak intenzívne. Nasleduje výpočet Rozporových konaní a konštatovanie o počte 43 odstránených a 13 neodstránených pripomienkach. Na mňa osobne to pôsobí ako kusisko práce, opäť sa pýtam, prečo tá práca vyšla nazmar? Tu je Vyhodnotenie pripomienkového konania:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-80095?prefixFile=m_

Ďalej tu máme Vyhlásenie predkladateľa. Stroho sumarizuje, k čomu sa zatiaľ dospelo či nedospelo a podľa mňa logicky nalieha na celú vládu a ministerstvo financií zvlášť, aby v záujme veci konalo. Ministerstvu financií ostal jeden neodstránený rozpor a na jeho tvrdohlavom a dovolím si povedať, aj na neprofesionálnom postoji, troskotá akákoľvek snaha spracovateľa návrhu zákona- MVRR SR a MS SR. Spracovatelia sú toho názoru, že zvolené riešenie je riešením kompromisným, nachádza rozdiely v jednotlivých nájomcoch a v ich sociálnom stave. Definuje nájomné vzťahy ako deformované, vznikli ale zákonnou transformáciou práva osobného užívania bez ohľadu na vôľu prenajímateľa alebo nájomcu a tak naliehavosť problému si vyžaduje vyčlenenie osobitných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Ministerstvo financií ale zásadne nesúhlasí so zvýšeným vplyvom na štátny rozpočet a trvá na tom, že všetko sa má zabezpečiť v rámci schválených limitov pre kapitolu MVRR SR na príslušný rok. Čiže, odškodni sa kto ako vieš, dotuj sa kto čím môžeš, nepýtaj ale nič z rozpočtu. Alebo ešte sprostejšie- choďte sa pásť, nedám vám nič. Tých neodstránených pripomienok je spolu 13, všetko je však závislé na financiách, na ochote pripraviť rozpočet na rok 2009 (vtedy mali vzniknúť prvé skutočné výdavky) tak, aby bol zákon životaschopný. Tu je Vyhlásenie predkladateľa:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-34859?prefixFile=m_

Dôvodová správa k predloženému návrhu opäť dokazuje, že druhá Dzurindova vláda to myslela vážne s ukončením regulácie nájomného. Je tam niekoľko výnosov Dzurindovej vlády, tiež ale fakt, že prvá Ficova vláda zmenou zákona v r. 2007 presunula, zatiaľ, až na samý koniec roka 2008 platnosť výnosu o regulácii cien nájomného, ktorý mal končiť 1.7.2007. Tu je Dôvodová správa, ktorá predpokladá päť a pol ročné riešenie celého problému:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-49026?prefixFile=m

Nasledujú prílohy Dôvodovej správy. Predpokladaný počet bytov ktorých by sa to týkalo v celej republike:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-5141?prefixFile=m_

Modelový prepočet ceny regulovaného nájomného a vývoj tej ceny pre celé obdobie tak, aby v polovici roka 2013 bol už tento problém minulosťou:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-971?prefixFile=m_

A posledná príloha- Predpokladané finančné výdavky zo štátneho rozpočtu:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-80304?prefixFile=m_

Odborný odhad hovorí v tejto prílohe o maximálnom počte náhradných bytov 7000. Štátny rozpočet by to zaťažilo celkovou sumou, prerátanou už na eurá, necelých stodvadsať miliónov. Na asi päť rokov, čiže opäť necelých dvadsaťštyri miliónov eur ročne. A keďže sa v nákladoch počíta aj so zvýšenými administratívnymi výdavkami obcí, môžeme to zhrnúť na necelých 17 000.- eur na jeden byt. Tak, a teraz sa zamyslime, čo práce to obnáša postaviť 7000 bytov. Áno práce, presne tej, ktorej sa nielen v stavebníctve tak nedostáva. Akokoľvek sa tento problém bude riešiť, zaplatíme to my- platcovia daní. O tom nech nikto nepochybuje. Po Februári sa začalo kradnúť, a bez toho, aby sa kradnúť prestalo, po Novembri sa začalo vracať. Nikto z aktérov sa nikoho nepýtal, nedomyslel, čo to prinesie. Dobre, zaplatíme to my, za tie peniaze ale bude pre niekoho práca, pre niekoho dane a odvody a v konečnom dôsledku, pre niekoho byty.

Ak by sa ten, alebo iný zákon bol býval prijal, zmenilo by sa mnohé. V prvom rade, majitelia bytov by už neboli majiteľmi nechceného vecného bremena, ktoré ich nehnuteľnosť dehonestovalo na pomaly bezcenné objekty. Vidina reálneho časového horizontu riešenia tohto problému, mohla by vzbudiť záujem ich samotných alebo iných investorov. Vecné bremeno by malo ako odpadnúť. Hovoríme o prevažne bytoch v širších centrách väčších miest. Nemusíme teda hovoriť o reálnych cenách tých bytov, aké by boli, ak by sa s tým niečo robilo. Hovoríme často aj o domoch pamiatkovo chránených, o ich zlom technickom stave a o tom, ako špatia ulice či štvrte miest. Hovoríme aj o tom, čo si budeme nahovárať, že ľudia sú takí akí sú. Vykukovia aj medzi majiteľmi, vychcánkovia aj medzi nájomníkmi. Svojimi spormi zaťažujú súdy a televízne relácie typu Lampáreň či Občan za dverami. Susedské spory, spory spojené z bývaním sú najčastejšie spory v reláciách riešené.

Ale, nielen akýkoľvek spôsob riešenia problému pôjde z našich peňaženiek. Rovnako pocítia aj neriešenie problému. Lenže s akým výsledkom. V spravodajstve Markízy odhadli oprávnené nároky na odškodnenie na deväťdesiat miliónov eur! Nech je ten odhad presný alebo nepresný, všetko jedno. Nebude za tie peniaze ani jeden byt, nebude práca ani pre jedného robotníka, nebude daň a nebude odvod. Peniaze dostane ten, ktorému ich ani Fico ani Počiatek dať nikdy nechceli. Oni predsa nedopustia, aby sociálne slabší ostali bez ich ochrany. Nuž, nech sa im teraz poďakujú, mnohí mohli bývať v novom či vynovenom byte. A platiť riadne nájomné, čo sme si to sme si, z hrušky dolu. Ani sa mi nechce rátať Ficove prehraté súdne spory a čo spôsobuje tomuto štátu. S posledným extempore ohľadne SPP sa už tá suma dostáva ďaleko za stodvadsať miliónov. Ale čo už, on si potrebuje držať ľudí v šachu a v plesnivých bytoch, on ich musí ubezpečovať, joj to by sa žilo, keby im niekto nechcel zobrať hlavu nad strechou.

Takže, takto nejako to bolo. Ak ste si prečítali celý text na aktuálne.sk, možno ste si všimli aj túto vetu: Vláda odmieta dereguláciu nájomného. Štyri ministerstvá práce, financií, výstavby a spravodlivosti pripravia komplexnejšiu správu o tejto problematike. Už na budúci týždeň sa rozhodne o ďalšom postupe. Viem že je tých linkov veľa, nedá mi ale na záver predložiť čosi z tej komplexnejšej správe z dielne ministerstva financií. Konkrétne Opatrenie ministerstva financií č. 01/2008 z 23.4.2008 o regulácii cien nájomných bytov. Tento skvost, toto riešenie riešení si porovnajte s predchádzajúcimi materiálmi predloženými v návrhu zákona. Schválne, koľko nadľudskej a výsostne odbornej práce popredných slovenských ekonómov dýcha na vás z tohto materiálu. Čo to muselo dať námahy dospieť ku kompromisu, že sporák má životnosť 15 rokov, opotrebuje sa teda ročne šiestimi a pol percentom a po uplynutí jeho životnosti, ak nie je možné zistiť jeho nadobúdaciu cenu, maximálna cena mesačného nájmu sporáka je 30 korún slovenských. Stále sa vám to zdá byť veľa? Zožeňte si byt suterénny, zaplatíte tých korún iba 27.

http://www.dubravka.sk/files/documents/tlaciva/majetkove/1/opatrenie01_r_2008.pdf

Končiť budem otázkou na pána Fica:

Ak si zoženiem približne 99 nespokojných ako som ja a prídeme pred úrad vlády, vyjdete von a následne šmaríte nejaký návrh zákona do koša?

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?