Mikovi je 4,64 málo, Ficovi 410 priveľa

Autor: Dušan Koniar | 3.5.2015 o 22:50 | Karma článku: 12,24 | Prečítané:  2087x

Mika by chcel, aby Ficov (alebo kohokoľvek iného) kabinet presadil zvýšenie koncesionárskych poplatkov, lebo všade inde je vyberaný vo vyšších sumách a za tak smiešne nízky poplatok, ako je vyberaný na Slovensku, sa podľa neho kvalitná televízia prevádzkovať nedá.

 

 

Porovnávanie so zahraničím je pomerne obľúbený spôsob vyjadrovania sa ľudí, ktorých krédom môže byť kľudne to známe české- dejte mi lidi, já to udělám. Aj keď v súčasnosti vnímam dianie vo verejnoprávnej televízii ako najneproblémovejšie za ostatné roky, zvyšovanie povinného poplatku odôvodňovať alibistickým- iní vyberajú viac, neobstojí.

Naopak, za najproblémovejšie za ostatné roky, musím vnímať stav slovenskej spoločnosti, pod ktorý sa podpísali politické špičky presadzujúce svoje rozhodnutia. Sú to rozhodnutia tvrdošijne odmietajúce akékoľvek porovnávanie slovenských reálií s proťajškom u susedov, či inde v Európe. Pravda okrem niektorých, ktoré si naposledy premiér Fico vypožičal vo vzdialenom Španielsku. V deň osláv Sviatku práce sa vykasal opäť skvelým bonmotom, keď vyzval (koho vlastne?) na zvýšenie tlaku voči zamestnávateľom, aby sa v slovenskom hospodárstve zvyšovali platy, priestor na to podľa neho určite existuje. Práve pri tejto príležitosti spomenul Fico svoj zážitok zo Španielska, kde navštívil malý podnik patriaci teraz Železiarňam Podbrezová. V tom podniku údajne pracuje španielský robotník, za identickým strojom a na identickom zadaní, ako jeho slovenský kolega v Podbrezovej.

Kým ten Španiel, dajme tomu Juan, zarobí 2400 eur, náš Janko sa musí uspokojiť s platom 800, možno 900 eur. Neviem ako to ide v Podbrezovej a ako je to vôbec možné, ale túto otázku nemal Fico položiť verejnosti Prvého mája. Mal ju položiť v marci tohto roka, kedy sa zúčastnil na okázalých oslavách životného jubilea generálneho riaditeľa Železiarni Podbrezová Vladimíra Sotáka. Toho Vladimíra Sotáka, ktorý je zároveň predsedom Klubu 500, čiže zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Nech sa teda Fico opýta svojho kamaráta, prečo dáva svojim zamestnancom tak nízke platy.

Oficiálne stránky Železiarni Podbrezová v rubrike Kariéra, odsek Odmeňovanie zamestnancov, uvádza množstvo príležitosti k tomu, aby tie mzdy boli pre zamestnancov naozaj odmenou za vykonanú prácu. Vychádzajúc z katalógu robotníckych povolaní a ostatných mzdových predpisov železiarní, k individuálnej mzde je možné prirátať prácu nadčas, prácu v poobedňajšej či nočnej zmene, prácu počas sviatkov a sobôt a nedieľ, kompenzácie sťažených podmienok a za práce vo výškach. Existuje tiež nárok na príplatky za pracovnú pohotovosť, za prácu na inom ako dohodnutom mieste, diferenciačný príplatok. Tak isto môžu byť vyplatené prémie, ak boli splnené dohodnuté ukazovatele a napokon, spomenuté sú ešte aj odmeny. Tie môžu byť vyplatené na základe dobrých hospodárskych výsledkov. A tie hádam Železiarne Podbrezová dosahujú, ak si môžu dovoliť kupovať firmy v zahraničí a tamojšiemu robotníkovi priznať hrubú mzdu 2400 eur. Či?

Obávam sa však, že ani s tým španielskym platom to celkom pravda nebude a chcel by som vedieť, nakoľko sa Ficovi dá takáto informácia veriť. Ja osobne o nej dosť pochybujem. Buď sa tej malej španielskej firme výnimočne dobre darí a platy sú tam tak isto výnimočné, ale potom by muselo platiť aj to, že spoločnosť musí majiteľom prinášať enormné zisky a tie by sa mali premietnuť do platov ich zamestnancov, aj na Slovensku. Hádam o tom Fico hovoril, že bohatým zamestnávateľom treba stúpať na otlaky a vytlačiť z nich časť tučných ziskov v prospech tých, ktorí im to bohatstvo vytvárajú. Že Vladimír Soták patrí medzi tých majetnejších pochybovať dúfam netreba. Mal sa ho veru Fico na to opýtať, možno by na Sviatok práce nemusel trúsiť ťažko uveriteľné fakty.

Ťažko uveriteľné, pretože, ak sa tej nemenovanej španielskej firme nedarí až tak výnimočne, ak dosahuje zrovnateľné výsledky ako obdobné podniky v rezorte a v regióne, s tými robotníckymi platmi to bude aj tam omnoho prozaickejšie.

EURES, Európske služby zamestnanosti, je sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ, Nórska, Islandu a Švajčiarska. Do siete EURES sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie zaoberajúce sa problematikou zamestnanosti, ako sú odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie. Prostredníctvom siete EURES si našlo prácu v EÚ už viac ako 53.000 Slovákov a nazdávam sa, že materiál na ich stránke- Životné a pracovné podmienky v Španielsku, podrobný a prehľadný dokument, vypovedá o španielskych reáliách omnoho presvedčivejšie ako Ficove argumenty nasmerované tak veľmi zlým smerom.

 http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=145

V druhej polovici tohto materiálu je niekoľko príkladov mesačných zárobkov v Španielsku pred a po zrážkach. Ide o priemerné platy pre zamestnancov podľa pracovného oboru pod 65 rokov veku, pracujúcich 40 hodín týždenne, bez ohľadu na extra platby, príspevky alebo iné bonusy. Tento materiál bol naposledy aktualizovaný 14.2.2014, je teda viac ako rok starý a neobsahuje pozíciu robotníka v metalurgii či strojárenstve, prehľad o platových a odvodových podmienkach Španielov však prináša dosť dobre. Nezabúdajme, že reč je o krajine s extrémne vysokou nezamestnanosťou, hlavne mladých ľudí a rozhodne nepatrí do výstavnej skrine Európy. Ťažko predpokladať, že by popri uvedených pracovných pozíciách vynikol práve robotník za strojom, s hrubým platom 2400 eur, ako tvrdí Fico. Tabuľka začína hrubým platom, odvodom na sociálne zabezpečenie, osobnou daňou z príjmu a čistým príjmom. Do zátvorky som potom pridal čistý plat, tak ako by z daného hrubého platu vyšiel slovenskému pracujúcemu v našom odvodovom a daňovom systéme:

Čašník...................................818,89......61,14......81,89......675,89.... (634,67)

Telefonista.............................925,44......69,10......92,54......763,80.... (709,41)

Priemyselný inžinier..............1809,14....135,08....180,91....1493,14..  (1329,28)

IT technik.............................1014,96......75,78....101,50......837,68.... (772,21)

Administratívny pracovník........726,26......56,92.......76,23......629,12....(594,93)

Mimochodom, minimálna mzda v Španielsku bola po uvedenej aktualizácii spred roka 641,40 eur. Takýto príjem si nevyžaduje podanie daňového priznania, nezdaňuje sa, odvody v materiály spomenuté nie sú. Ak sa takáto suma preženie slovenským systémom, ostane z nej čistá mzda 510,16 eur. Rozdiely (5,74 až 8,39 %) v čistých platoch tak závratné na prvý pohľad nie sú, hovoria však veľmi jasne o výške daní a odvodov na Slovensku, kedy najnižšiemu z uvedených príjmov oproti Španielsku uberajú ročne z čistého 410 eur a tomu najvyššiemu až 1318 eur. Otázne je skôr to, či na rozdiel od priemyselného inžiniera alebo IT technika, ktorí môžu obdobný príjem dostať aj na Slovensku, zarobia podobné platy telefonisti, čašníci alebo administratívny pracovníci. A opakujem, prehľad uvádza iba priemerný hrubý plat podľa odvetví, bez ohľadu na možné príspevky, prémie a odmeny. Čiže napokon, možnože má Fico aj pravdu s tými 2400 eurami pre robotníka v Španielsku. Potom ale jeho otázka nemala smerovať z Prvomájovej tribúny potencionálnym voličom Smeru, ale ju mal položiť Vladimírovi Sotákovi v marci na tej oslave, keďže Železiarne Podbrezová uisťuje svojich zamestnancov o tom, koľko všakovakých možností u nich existuje, aby zamestnanec dostal okrem zmluvného platu aj niečo navyše.

Otázka sa dá položiť aj extrémne po lopate. Počas kulminácie diania okolo Váhostavu objavila sa aj poplašná informácia, že ak sa bude meniť už prijatý spôsob reštrukturalizácie Váhostavu, ten by mohol aj takýto zásah neprežiť a po konkurze by o prácu prišlo asi 1500 jeho zamestnancov. Toto je zdá sa už zažehnané, prepúšťanie vo Váhostave nehrozí a tak očakávam, že potom, ako si Váhostav pripíše zisk niekoľkých desiatok miliónov eur ušetrených práve vďaka reštrukturalizácii, bude tých 1500 zamestnancov prvými lastovičkami na slovenskom nebi slušných platov. Som si úplne istý, že Fico má iba tých správnych kamarátov a tí pozorne počúvajú čo on kade tade rozpráva a jeho priania promptne splnia.

Ale aby sme sa dostali k názvu tohto článku, ku výške koncesionárskych poplatkov a minimálnej mzde na budúci rok na Slovensku. Pán Mika by sa okrem zamýšľania nad tým, že Slovinci, Chorváti alebo Česi platia omnoho vyššie koncesie ich verejnoprávnym televíziám mohol zamyslieť aj nad inou, veľmi vďačnou otázkou pre ivestigatívnu žurnalistiku. Ono to zaznieva opakovane, ale zrejme treba búšiť neustále a na to isté miesto, inak sa nepohneme. Je to práve o porovnávaní sa so zahraničím. Prečo sú spotrebne dane na Slovensku jedny z najvyšších, prečo medzi najvyššie patria aj odvody a dane z príjmu? Prečo Chorváti, Rakúšania či hociktorí z iných staviteľov diaľnic v Európe, postavia svoj kilometer často krát za polovičnú sumu ako Slováci? Prečo Fico nabáda ku zvyšovaniu miezd a odkiaľ berie svoje presvedčenie o tom, že zamestnávatelia na to zdroje majú, keď mu je 410 eur navrhovaných odbormi na minimálnu mzdu tak hrozne veľa a pristúpiť chce maximálne na sumu o desať eur nižšiu?

Či to nebude tým, že 410 eur mesačne je tak nebezpečne blízko sume, ktorú štát ponúka napríklad priehradkovým zamestnancom a doručovateľom na Slovenskej pošte. Nedávno sa mu pripomenuli, zamestnanci pošty. Nepostrehol som, žeby medzi nich prišiel a ubezpečil ich, že je rozhodne na ich strane a ich boj s ich nenažratým zamestnávateľom im pomôže dotiahnuť do víťazného konca.

  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Obchvat Ružomberka: už mal byť hotový, nakoniec bude meškať roky

Úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorého súčasťou je aj obchvat mesta s 27-tisíc obyvateľmi, plánujú dokončiť až v roku 2021.

DOMOV

Odchod z koalície? Názory sú pol na pol, hovorí poslanec SNS

Fico ustúpil Dankovi a vláda v stredu nerokovala.

ŠPORT

Neapol hrá ako Real. Hamšíkovi sa vernosť môže oplatiť

Ľudia sa rozprávajú len o zápase, tvrdí Hamšík.


Už ste čítali?